Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2022-04-02 13:39 Jak przyzwolenie na wrogość degraduje świadomość i emocje
2022-04-01 11:59 Jak dogmatyzm i autorytaryzm separują ludzi od Boga
2022-04-01 09:35 Rozwój świadomości i mocy osobowej
2022-03-30 10:59 Błędy myślenia intuicyjnego, potocznego, życzeniowego
2022-03-30 09:36 Absurdalne vs rozumne traktowanie pojęcia WIARY
2022-03-28 05:31 Myślenie dyskursywne vs agitowanie i rywalizowanie
2022-03-26 20:56 Prawda, a opis rzeczywistości
2022-03-23 13:01 Czego się uczę od troli? (SAMO)KONtroli!
2022-03-23 09:55 Proste nie jest NIC, z wyjątkiem zredukowanego opisu spraw
2022-03-21 19:48 Moc mentalna - widzieć rzeczy jakimi są, a nie życzeniowo
2022-03-21 15:04 Etyczne działanie w obliczu uwarunkowań
2022-03-21 11:14 Wiara - w definicji i działaniu
2022-03-19 10:37 Upilnować się - złość, czy wola rozwiązywania problemu?
2022-03-18 07:46 Dylemat rozwoju etycznego: dyscyplina, czy dobre uczucia?
2022-03-16 12:35 Moc duchowa - dostosowawczość bez naruszenia integralności
2022-03-15 12:25 Weryfikowalność czyli gra jest tam, gdzie da się przegrać
2022-03-15 11:25 Słabości - chronić je, czy je pokonywać?
2022-03-14 11:03 Życie i myśl
2022-03-10 11:17 Religia skrajnie autorytarna, czyli realizująca ideę Szatana
2022-03-10 08:47 Emocje i chciejstwa a precyzja myśli
2022-03-06 16:14 Gdy wszystko wydaje się tak idealne...- budzę swoją czujność
2022-03-05 11:31 O moich odkurzaczach, a stąd wniosku filozoficznym
2022-03-03 17:27 Własne zdanie to - prawo? Obowiązek? Może objaw pychy?
2022-02-28 11:11 Osobowość kompulsywnie autorytarna
2022-02-28 06:16 Kompletność myślenia powstaje z pytania: co w zamian?
2022-02-26 00:23 Jak nieszczere wiary utrudniają duchowy wzrost
2022-02-23 11:18 Określanie założeń, a subiektywizm
2022-02-23 09:14 Jestestwo (osoby) tworzy się z poczucia odpowiedzialności
2022-02-21 13:25 Grzech wrogości i zawiści plus brak duchowej ambicji
2022-02-20 19:03 Jak mentalność nadmiernie rywalizacyjna degraduje myślenie
2022-02-03 07:50 Iluzoryczne utożsamienia, a degradacja w obszarze wartości
2022-01-28 12:03 To, że się mylę, to wiem. Pytaniem jest: KONKRETNIE W CZYM?
2022-01-27 09:39 Moje prywatne (o)powieści
2022-01-19 16:57 Trudno jest wzrastać duchowo we wrogości i rywalizacji
2021-12-14 22:30 O toksycznej męskości
2021-12-11 16:03 Personalizm epistemiczny
2021-12-10 18:17 Myślenie - czyli najczęściej łączenie rozmytych wzorców
2021-12-09 21:05 Moja zasada - abstrahować od wszelkich personalnych sporów
2021-12-07 15:08 Gdy nie walczysz o ego, masz głównie zyski
2021-11-25 18:28 Duma a pycha
2021-11-20 21:13 Pokonać odruchy - kompulsywne poszukiwanie sprawczości
2021-11-17 12:10 Co uświadomiły mi dyskusje na sfinii...
2021-10-11 20:05 Jestem taki mało przekonywujący...
2021-10-11 17:12 Prawo do błędu
2021-10-10 05:01 Pragnienie posiadania autorytetu blokadą rozwoju
2021-10-10 04:34 Odreagowywanie frustracji na ludziach oznaką słabości
2021-10-07 11:59 Samokrytycyzm jako najbardziej elitarna cecha umysłowości
2021-10-07 10:49 Moc sprawcza upartego stwierdzania, nieugiętej postawy wiary
2021-10-07 07:49 Elitarność - jestem za, a nawet przeciw
2021-10-06 10:26 Zagadnienie niecelowych działań w życiu