Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2021-06-16 09:59 Dlaczego tak trudno jest ten świat uczynić lepszym?
2021-06-16 07:25 W warunkach niepewności informacyjnej
2021-06-09 10:12 Rola złości w myśleniu, działaniu, wyborach życiowych
2021-06-03 12:06 Moje osobiste rozliczenie z ideą wolnorynkowości
2021-05-29 09:53 Zależność pomiędzy kompletnym dobrem, a mocą osobową
2021-05-29 07:37 Rozumienie wiary jako intensyfikacja związku vs separacji
2021-05-28 15:54 Robienie sobie mentalnej krzywdy uległością wobec słabości
2021-05-28 07:27 Postawa walcz lub uciekaj, a myślenie twórcze
2021-05-20 10:16 Fundamentalny problem z dekretowaniem dobra
2021-05-17 09:02 Robactwo w naszych emocjach, co nas czyni nieszczęśliwymi?
2021-05-13 14:09 Legenda o własnej wspaniałości
2021-05-13 04:50 Jesteśmy zarządzani przez komfort emocjonalny
2021-05-12 09:50 Wmawianie poziomu krytycyzmu i wymagań
2021-04-23 06:16 ŻE zaprzeczam, czy JAK zaprzeczam, czyli o forsowaniu tez
2021-04-21 11:00 Mój kot
2021-04-14 11:47 Osobowość skrajnie emocjonalna
2021-02-22 05:40 Alternatywa dla rywalizacyjnych modeli motywacyjnych
2021-02-18 16:40 Ewolucyjność rozwoju świadomości - taki niby banał
2021-02-05 11:57 Matematyka - zbiór, a metoda dobierania
2021-02-02 10:21 Powyżej pewnego poziomu autorytatywności - nie dyskutuję
2021-01-28 20:55 Wolność woli w rozumieniu autora bloga
2021-01-22 14:06 Zagadnienie prawdy vs zagadnienie komunikacji
2021-01-22 10:34 Hipoteza wszechświata z konieczną ingerencją świadomości
2021-01-20 12:55 Pokonać vs przekonać kogoś w dyskusji...
2021-01-18 18:20 Czy większość konfliktów pomiędzy ludźmi jest irracjonalna?
2021-01-18 14:21 Jestem przekonany o mocy moich argumentów
2021-01-15 16:49 Aspekt personalny i antypersonalny w rozumowaniu, dyskusjach
2021-01-09 11:41 Dążność do wyjaśnienia. celowość i dualizm
2021-01-05 23:35 Definiowanie siebie przez wrogów
2021-01-02 07:31 Elitarność pozytywna
2020-12-20 08:09 Dyskusja, spory ludzi, a myślenie i mentalne funkcjonowanie
2020-12-07 19:09 Rozwój epistemologii - od epistemologii naiwnej, do wyższych
2020-11-19 11:03 Między duchowością a psychiatrią
2020-11-15 15:12 Jaki jest Bóg?
2020-11-12 20:53 Znać własne kryteria- dlaczego to dla wielu jest tak trudne?
2020-11-12 20:29 Racjonalizm a subiektywizm
2020-11-05 12:26 Problem dyskutowalności argumentów i argument uniwersalny
2020-11-05 10:01 Zagadnienie reputacji ogólnie postawione
2020-10-29 09:45 Absurdalne pomysły biznesowe
2020-09-16 07:26 O człowieczeństwie bardziej lirycznie
2020-06-30 20:54 Wydzielona dyskusja o muzułmanach
2020-05-23 20:28 Wydzielone bo brak związku z tematem
2020-05-18 11:05 Przejmowanie sterowania od natury, czyli powstanie gracza
2020-04-22 09:53 Rozdzielenie i synteza rzeczy, a przyczynowość
2020-04-20 09:46 Dlaczego coś?
2020-02-28 11:24 Moje relacje z ludźmi i światem - konstytucja osobowości
2019-11-21 13:01 Sąd nad ludzkim życiem
2019-03-27 09:20 Refleksje na tematy ekonomiczne
2019-02-12 12:52 Wydzielone bo brak związku z tematem
2019-02-09 19:53 Pytania do mnie samego