Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2024-04-12 12:00 Wiara to myśl, czy może... brak myśli?
2024-04-12 11:51 Wszystko o służbie wojskowej
2024-04-12 10:12 Poprawny samokrytycyzm
2024-04-11 10:55 Myślenie jako spór intencjonalności z rozpoznaniami
2024-04-11 10:36 Nowe idee w opisie bazują na zastępczych pojęciach
2024-04-11 01:47 Sprawiedliwość Boga
2024-04-10 11:16 Idea satysfakcji jako klucz definicji osoby
2024-04-10 08:28 Co tam słychać w wielkim świecie?
2024-04-08 08:43 Bóg w ukryciu
2024-04-07 19:41 Osobowość wyzywająca do: niech mnie ktoś okiełzna!
2024-04-07 08:29 Staram się nie być arbitralny i to ludzi denerwuje
2024-04-07 07:39 Naiwne strategie naprawiania relacji międzyludzkich
2024-04-05 19:24 Wykazanie, że się umie wypełnić własne postulaty
2024-04-05 15:52 Wspólnotowość inkluzywna, a ta zaborcza i zazdrosna
2024-04-04 08:16 Posłuszeństwo jako idea i realnie w życiu
2024-04-02 19:14 Definicje pojęć po mojemu i nie mojemu
2024-04-02 08:00 Czy lewactwo jest bliskie idei chrześcijańskich?
2024-04-01 20:39 Bezrefleksyjne manipulowanie ludźmi
2024-03-31 20:37 Twórcza niepewność i wątpliwość
2024-03-30 17:46 Espistemologia arbitralności kontra epistemologia zasad
2024-03-29 23:34 A jeśli jestem szalony?...
2024-03-29 17:07 Egoizm, a osobista godność i nie uleganie naciskom
2024-03-29 09:26 Naprawdę dobry cel życia
2024-03-28 10:32 Klucz do szczęścia w związku
2024-03-28 09:57 Mój patriotyzm jest jak moje traktowanie siebie
2024-03-28 08:12 Zaufanie osądom fanatyków i ideologicznie zacietrzewionych
2024-03-27 12:02 Wiara rozumiana jako z góry ustawiony wybór
2024-03-27 09:16 Kibole a rywalizowanie, toczenie wojenek, wymuszanie
2024-03-25 08:52 Kierowanie uwagą - w myśleniu i dyskusji
2024-03-24 14:23 Gdy nie liczy się co myślisz, tylko czy nas popierasz
2024-03-24 11:16 Większość radykałów kończy na postawie wyparcia
2024-03-24 08:10 Mentalny rdzeń radykalizmów
2024-03-22 12:39 Prawda jest formą autonomii niektórych aspektów myśli
2024-03-20 09:51 Prawdziwość jako wypełnienie założonego schematu
2024-03-20 09:01 Jeżeli zaś sami siebie osądzimy, nie będziemy sądzeni
2024-03-20 08:12 Ścieżki cierpienia
2024-03-19 09:46 Wolność jako celowa konfiguracja determinizmów
2024-03-17 21:03 Gdyby być
2024-03-17 10:50 Zdolność do reakcji na głębszym poziomie
2024-03-17 10:17 Poznanie jest sprawcze, czy bierne?
2024-03-16 16:47 Prawda jest w umyśle, czy poza nim?
2024-03-15 12:07 Zła świata jest konieczne - jako trening dla świadomości
2024-03-15 11:27 Przekonani manipulacją w istocie są... nieprzekonani
2024-03-15 10:31 Wywyższenie i poniżenie osoby, a kwestia szczęścia
2024-03-14 21:31 Trudna prawda kontra łatwość sklamania i szybkiej oceny
2024-03-14 08:11 A dlaczego w ogóle miałbym ...? - kwestia pytań retorycznych
2024-03-13 21:46 HTTP GET
2024-03-13 06:31 Ucieczka w zajęcie się wrogiem i walką
2024-03-12 08:55 Grzech główny - prostactwo
2024-03-11 12:25 Zrozumieć ludzką podłość...