Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2023-07-09 07:29 Pomiędzy sprawczą mocą a wrażliwością i emocjami
2023-07-07 11:59 Megagłupota - dać się wciągnąć w cudze wojenki
2023-07-07 09:20 Paradoks skuteczności intencji poznawczej
2023-07-05 11:03 Dlaczego niektórzy chcą być mięsem ewolucji?
2023-07-05 08:48 Osobowość jako wyższy stopień zaawansowania i organizacji
2023-07-03 06:14 Moja intuicja - wolność jest SPOSOBEM ISTNIENIA rzeczy
2023-07-03 05:59 Potrzeba pokonywania kogoś
2023-06-30 16:14 Sprawczość niezbędnym aspektem osobowości w równowadze
2023-06-29 18:00 Prostackie i głębsze rozumienie sprawiedliwości i mocy
2023-06-28 14:13 Religia od strony nadawania pojęciom ścisłości znaczeń
2023-06-27 17:12 Wiary żywe i wiary martwe
2023-06-26 16:33 Chrześcijaństwo - logika strachu czy logika miłości
2023-06-26 10:11 W Ewangelii kłamstwo uznano za podstawę potępienia i grzechu
2023-06-25 07:44 Zagrożenia gdy się jest w udręce i w pełni sił
2023-06-20 08:59 Kto się wywyższa, będzie poniżony, a już teraz to dupek
2023-06-17 08:18 Wypracowywanie właściwych odruchów mentalnych
2023-06-15 07:12 Co dalej? Co później? - pytania trudne i ważne
2023-06-14 20:43 Związek między przyjemnością, a prawdą
2023-06-14 14:15 Atawizm polegający na wybielaniu, czczeniu dominatorów
2023-06-14 09:57 Mój radykalny program obrony przed kłamstwem i manipulacją
2023-06-13 12:08 Zagadnienie (braku) wsparcia mechanizmów automatycznych
2023-06-13 10:06 Idea ja, identyfikowania się z grupą, ideą, naszość
2023-06-12 08:59 Używam słowa wiara, gdy wiem o co chodzi
2023-06-11 09:30 Pojęcia źle skonstruowane nie niosą informacji
2023-06-10 11:30 Myślenie obiektywizujące, niepersonalne - szkic metody
2023-06-09 05:38 Kult pracy vs kult sensownego życia
2023-06-08 04:31 Agitator kontra myśliciel - jako modele rozumowania
2023-06-07 19:51 Pytania: jak jest? Jak to rozumiem?
2023-06-04 14:07 Nie być jak...
2023-06-02 20:57 Wpieranie win jak wskaźnik tyranii i manipulacji
2023-06-02 10:04 Konkretność i ogólność
2023-05-31 14:30 Symetryzm w myśleniu i ogolnie traktowaniu spraw
2023-05-31 09:05 Osobowość roszczeniowa i rewizjonistyczna
2023-05-31 07:55 Na czym inteligencje się trenują i kształtują
2023-05-30 09:13 Działanie kontra rozumienie
2023-05-29 11:23 Pomiędzy świadomością i analitycznością, a bezwiednością
2023-05-29 10:40 Istnienie formalne argumentu vs jakość tego argumentu
2023-05-28 08:54 Silna vs słaba potrzeba identyfikacji
2023-05-25 14:40 Co pięknie wygląda z zasady warto traktować podejrzliwie
2023-05-25 12:49 Wybór celu, jako problem kosztów trudnych do szacowania
2023-05-23 16:21 Życie z narcyzem
2023-05-23 09:52 Przekonywanie kogoś do czegoś, czego się nie rozumie
2023-05-20 20:04 Człowiek (niejeden) z boską mocą chciałby się unicestwić...
2023-05-20 12:01 Przesady, alergiczne reakcje, nieopanowane tendencje
2023-05-20 08:40 Posłuszeństwo ponad osądem jako grzech umysłu
2023-05-18 09:04 Proces ontologicznie losowy
2023-05-17 08:58 Zdolność umysłu do uwzględnienia tego, co niewiadome
2023-05-15 10:05 Warunek harmonii, szczęścia - ogarnąć podstawę
2023-05-11 16:47 Ukryte frustracje i żale, co niszczą ład duchowy w człowieku
2023-05-09 15:36 Dobro, moralność, grzech, wina - uporządkowanie pojęć