Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2024-07-19 14:39 Wolność = coś ponad chaos, odruchowość, przymus, kalkulacje
2024-07-19 10:26 Mechanizmy samokrytycyzmu i samoakceptacji
2024-07-18 18:52 Bezwartościowość opinii fanatyków, agitatorów, oszustów
2024-07-18 10:14 Rozważając alternatywy dla tezy, poznajemy jej sens
2024-07-18 09:47 Test samotności
2024-07-17 19:34 Jest albo - albo, czyli albo intelekt i prawda, albo ambicje
2024-07-17 12:43 Jestem samokrytyczny, tłumaczę się, ale... nie przed każdym!
2024-07-16 11:41 Kłamstwo i przemocowa władza chodzą najczęściej parami
2024-07-14 20:12 Wolność wyboru ograniczeń, które się uznało i stosuje
2024-07-13 13:39 Metafizyka realizmu jako postawa... odrealnienia
2024-07-12 14:29 Argumenty wobec mnie stosowane, które na mnie nie działają
2024-07-12 09:00 Przyjemność beztroskiej bezmyślności kontra rozwój
2024-07-11 13:56 Twierdzenia są redukcjami
2024-07-11 08:49 Sens egzystencji
2024-07-10 20:34 Definiowanie - od intuicji do weryfikowalnych reguł
2024-07-10 10:24 Uwagi krytyczne nieuzasadnione traktuję jako spam
2024-07-10 07:48 Spełnienie się, wywyższenia możliwe kontra niespełnialne
2024-07-09 10:50 Wolność osobista jest efektem stałej pracy nad sobą
2024-07-08 11:26 Niejawne paradygmaty myślenia i oceniania doznań
2024-07-06 09:19 Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną
2024-07-06 09:00 Czy zanegowane samo wróci?
2024-06-29 23:35 Człowiek niewywyższający się
2024-06-24 20:32 Nieambitne duchowo skupianie się na instynktownych celach
2024-06-21 14:29 Wspólnotowość nierywalizująca, a wspólnoty konflktu, wrogie
2024-06-21 11:37 Droga spójnego wyrzeczenia się tego co duchowo niskie
2024-06-21 09:58 Idee sądu, potępienia, wiecznego cierpienia
2024-06-19 09:16 Skupianie się na winie, zamiast na poprawie
2024-06-19 08:08 Egoizm a naturalna ochrona siebie wobec zagrożeń
2024-06-18 20:20 Być kimś, być sobą, być spójnym
2024-06-17 07:05 Rozwijać się, czy zachować, to co jest - dylemat główny
2024-06-16 19:03 Partie, narody, firmy - ich interes, to wola wodzów
2024-06-13 11:48 Pragnienie wyrazistości, charyzmy, emocjonalności
2024-06-13 05:25 Różnice pomiędzy bezmyślnością a twardym posłuszeństwem
2024-06-11 13:45 Osądy, którymi nikt nie handluje
2024-06-10 12:30 Prawicowa osobowość - czym to grozi?...
2024-06-10 09:34 Kto chce dać innym odczuć dotkliwość?
2024-06-09 19:12 Relatywizm - czy to coś wrednego?
2024-06-09 07:54 Odwrotne wartości dają odwrotne oceny
2024-06-08 20:12 Zdobywanie popleczników, promowanie czy wyjaśnianie spraw?
2024-06-07 17:25 Pogaduchy Semele Maluśnego i lucka
2024-06-07 17:19 Pogaduchy Semele
2024-06-05 11:55 Czy sąd nad człowiekiem może być obiektywny absolutnie?
2024-06-05 11:22 Bo jednemu zachciało się mieć imperium
2024-06-05 10:30 Wybór osobisty - rezygnacja z jakiejkolwiek agitacji
2024-06-05 08:54 Domniemanie bycia winnym jako wstęp do ocen
2024-06-03 16:14 Spory światopoglądowe to realnie walka stronnictw o nazwy
2024-06-01 07:57 Dlaczego zło jest nieperspektywiczne
2024-05-31 09:57 Elitarna cecha myślenia szerszego, o skutkach długofalowych
2024-05-30 09:17 Rozumowania logiczne, a rozumowania zatrute chciejstwem
2024-05-29 14:10 Argumenty - albo intelektualne, albo apelujące do emocji