Blog: Michał Dyszyński
Data Temat
2023-09-29 08:04 Wiara szczera i nieszczera
2023-09-26 15:09 Pragnienie odczuwania
2023-09-26 08:34 Metodologia rozstrzygania spornych kwestii dyskusyjnych
2023-09-25 13:15 Grzech zaburzonego, wadliwego, zafałszowanego postrzegania
2023-09-25 09:42 Osobowość mało kontra silnie rywalizujaca
2023-09-24 11:34 Przebaczenie nie jest zapomnieniem, raczej zrozumieniem
2023-09-22 16:27 Globalna i całościowa interpretacja sensu ofiary Jezusa
2023-09-22 11:04 Drogi rozwoju świadomości w kontekście emocji i inteligencji
2023-09-21 10:37 Globalna i całościowa interpretacja sensu ofiary Jezusa
2023-09-20 13:49 Apoteoza siły zdemaskowana jako chęć wyżycia się w agresji
2023-09-20 10:21 Przełamywanie rutyn narzędziem osobistej wolności
2023-09-20 05:08 Poprawność rozumowania, a stawianie właściwych pytań
2023-09-20 04:45 Postulat pewności wiedzy, a doskonalenie rozumienia
2023-09-19 13:32 Patologiczna zależność mentalna wojownika od jego wroga
2023-09-18 13:24 Czy moje chcenie to ja?
2023-09-18 09:34 Prostaczek a prostak - diametralna różnica!
2023-09-16 20:11 Test maksymalnie wymagający, test na granicy, test mocny
2023-09-16 11:42 Ile powinno być subiektywizmu/chciejstwa w działaniu?
2023-09-16 09:51 Dowartościowanie emocjami innych ludzi vs obiektywne
2023-09-15 15:52 Myślenie twórcze i odkrywcze a agitacja
2023-09-15 12:52 Wypalanie się emocjonalne, a spontaniczność i moralność
2023-09-15 12:00 Głupota i mądrość społeczeństw
2023-09-15 11:09 Plonk
2023-09-13 13:36 Samokrytycyzm jest cel życia i podstawowa wartość
2023-09-13 09:44 Pojęcie silnej definicji
2023-09-12 10:29 Trudne w Biblii - zaprzeć się samego siebie
2023-09-07 16:30 Egoizm postrzegany jako słabość
2023-09-06 08:40 Psy szczekające na karawanę
2023-09-05 11:26 Parodia postawy mistrza - mędrca z dalekiego wschodu
2023-09-04 09:31 Moje zdecydowane 'przeciw' charyzmatycznym liderom
2023-09-03 10:29 Dyskusje o złej (albo i dobrej) apologetyce
2023-08-30 15:55 Jak nie popełniać błędu określonego typu?
2023-08-29 11:40 Ciasna brama do zbawienia
2023-08-29 11:28 Zagadnienie wymagań wobec pojęć
2023-08-27 17:30 Krytycyzm analityczny - nierywalizacyjny i nieobwiniający
2023-08-22 12:32 Kompulsywnie rywalizujący i walczący nie poznają siebie
2023-08-17 10:07 Mentalna spirala autodestrukcji słabych ludzi
2023-08-11 21:35 Czy musi być źle, aby było dobrze?
2023-08-07 16:18 Jak się nie dać oszukać samemu sobie?...
2023-08-07 14:34 Rozdzielenie obiektywnego i osobistego spojrzenia na sprawy
2023-08-07 10:30 Subiektywnie o związkach (odblokowane)
2023-08-01 11:25 Wywyższający się nie zdobędą Królestwa Bożego
2023-07-31 19:17 Epistemiczna naiwność - gdy brak precyzji i konsekwencji
2023-07-29 06:16 Umysł pogrywający z samym sobą, czyli o zakłamywaniu
2023-07-28 10:02 Wojna o ja - rzecz o fundamentach bycia sprawczą osobą
2023-07-26 12:50 Błędność rozumiana nieambicjonalnie
2023-07-25 10:58 Zawsze jest coś za coś
2023-07-24 10:07 Omówienie naiwnych i niespójnych ujęć wolności woli
2023-07-24 09:52 Ponadwerbalny poziom rozumowania
2023-07-20 09:48 Zbawienie... czy ważniejsze: kim jestem? czy: co uczyniłem?