Filozofia
Data Temat
2020-08-10 07:10 Problem przeoptymalizowania
2020-08-09 11:00 Rywalizowanie w dyskusji, a prawda
2020-08-08 09:24 Osoba jako kontekst uwiarygodniający światopogląd
2020-08-06 14:12 Klasyczna i antyklasyczna teoria prawdy
2020-08-06 12:40 Opinie arbitralne, uzasadnione, prawdziwe
2020-08-03 08:28 Racjonalizacja jako ucieczka od jednej prawdy
2020-08-02 11:23 zaufanie podstawa światopoglądu
2020-07-31 03:54 Humanizm ateistyczny - transhumaniczny małpizm
2020-07-26 06:38 Wyrzuty sumienia
2020-07-20 05:21 nicość, czy istnieje?
2020-07-19 05:52 człowiek jest istotą społeczną
2020-07-15 12:42 Trenowanie AI a definicja autorytetu
2020-07-14 13:08 Kto ma prawo stawiać zarzut o brak uzasadnienia poglądu?
2020-07-13 12:07 A gdyby tak ugiąć się pod ciężarem oczywistości?
2020-07-13 11:41 Prawda miękka, twarda i absolutna vs prawda subiektywna
2020-07-13 02:48 "prawda subiektywna" nonsensowność pojęcia
2020-07-09 16:38 Koncept pewności
2020-07-08 00:42 Podstawy Hipotezy Wszystkiego- zrekonstruowanej.
2020-07-07 16:12 Spirala poznania-poza błędnym kołem i nieskończonym regresem
2020-07-02 11:05 Bóg, logos, logika rzeczywistości
2020-07-01 05:02 Co jest rzeczywistością?
2020-06-30 00:09 Komentarz mój.
2020-06-28 19:02 Indukcja podstawą dedukcji
2020-06-27 17:26 wiara, definicja - sens biblijny
2020-06-23 16:00 Wibracje świadomości
2020-06-21 20:46 Prawda a autorytety
2020-06-17 08:01 Wujowa dygresja o konceptach i komunikacji
2020-06-14 14:57 Wolność jako uświadomiona konieczność
2020-06-12 06:35 Czy psychologia jest nauką?
2020-06-09 04:39 wiara i wiedza - komu potrzebne jest zacieranie tu granic?
2020-06-08 16:13 Kto zmienia człowieka ?
2020-06-07 08:05 Doskonałość a związki z ludźmi
2020-06-06 06:54 JA nie jest stanem bieżącym świadomości
2020-06-03 15:39 Buddyjska negacja jaźni
2020-06-02 09:33 Inteligencja a mądrość
2020-05-31 20:39 Czy bycie świadomym, to odczuwanie?
2020-05-31 15:12 Matematyczny dowód wszech czasów!
2020-05-31 10:22 Istnieje tylko to, co można zdefiniować?
2020-05-30 06:46 czy warto studiować filozofię
2020-05-25 21:27 Zbójem na wuja...
2020-05-25 15:58 Dla kogo (albo dla czego) informacja?
2020-05-24 12:04 Problem uznania swoje - obce w skrajnym subiektywizmie
2020-05-22 09:21 Algebra Kubusia - rewolucja w logice matematycznej
2020-05-17 13:02 Paradoks poznawczy
2020-05-05 12:52 Człowieczeństwo, co o nim świadczy?
2020-05-05 12:05 Dochodzenie do prawdy, a intuicje i szersze rozumienie
2020-05-03 12:11 Co się liczy?
2020-05-02 17:10 Inflacja i deflacja słowa
2020-04-28 18:45 Epistemologiczne uniżenie i wyjście na świat w obiektywizm
2020-04-26 16:48 Koronawirus, susza i dylemat wagonika