Filozofia
Data Temat
2019-07-05 12:02 Szkodliwe swoją naiwnością wizje dobra, a idea naturalności
2019-07-05 09:12 Duchowość i prawdziwość nieformułowalna
2019-07-04 17:59 presupozycja zmysłowa i założenia ateistyczne
2019-07-02 13:21 Co to jest dowód
2019-07-02 05:40 Pręgierz Rozumu
2019-07-01 07:31 Czym jest wyjaśnienie?
2019-06-30 07:21 Prawdy obiektywne, a rzeczywistość współtworzona
2019-06-23 13:51 Teoria korespondencyjna prawdy vs teoria pragmatyczna
2019-06-20 17:51 Nauka jako idea
2019-06-19 16:48 Naukowy obraz rzeczywistości
2019-06-16 18:02 Obserwator - wszechświat
2019-06-13 16:11 Ciasne myślenie ateisty czy złudzenie teisty?
2019-06-11 06:39 Epistemologia od strony manipulacji
2019-06-08 06:18 wiedza
2019-06-07 18:59 W kontrze do rozważań Dyszyńskiego..
2019-06-04 17:56 Deklaracjonizm vs synchronizacjonizm
2019-06-03 15:56 Bóg, a empiria
2019-06-03 03:12 o samoświadomości
2019-05-28 12:05 Ochrona umysłem i ochrona samego umysłu
2019-05-23 06:42 Więcej i mniej JA
2019-05-20 12:19 Archetyp ja - świat
2019-05-18 20:58 Wszystko można udowodnić, ale problem i tak będzie...
2019-05-18 01:28 ciekawa dyskusja...materializm duchowość
2019-05-15 09:41 Teoria nadaje znaczenia słowom
2019-05-09 20:39 Istnienie matematyczne i pozytywne
2019-05-09 13:59 "Poważny filozof"
2019-05-06 13:45 Masoneria
2019-05-04 16:18 skoki kreacji a poznanie
2019-05-03 09:41 nauki spoleczne
2019-05-01 19:54 Wywyższanie się - jaki w tym sens?
2019-04-27 18:05 Logika ewolucji, władzy, osoby, człowieczeństwa
2019-04-26 16:58 Co to jest rzeczywistość?
2019-04-26 10:01 Krąpiec zaorał Wuja
2019-04-24 11:11 Samopotwierdzające się teorie
2019-04-18 09:04 Najbardziej podstawowy problem myśli
2019-04-17 13:08 Czy jesteśmy sztuczni?
2019-04-17 08:25 Rozliczenie ego w sobie
2019-04-16 09:49 Istnienie Fluktuacji Kwantowej
2019-04-16 08:53 Poprawna dyskusja to starcie ego, czy ustalanie prawdy?
2019-04-15 07:52 Czy NAPRAWDĘ chcemy być szczęśliwi?
2019-04-13 23:13 Podstawowa zasada ontologiczna.
2019-04-13 19:35 „Dalailama”?
2019-04-13 11:32 Czy możemy być dobrzy bez Boga?
2019-04-13 08:39 Gdy mniej, znaczy więcej
2019-04-12 09:27 Przeciw wszechmocy i wszechwiedzy
2019-04-10 09:33 Pseudorealizm agnostyczny
2019-04-09 16:59 Realizm i paradygmat nie mówienia rzeczy bez treści
2019-04-07 17:04 Trzy poziomy idei prawdy
2019-04-05 19:57 Rozpoznanie arbitralne i rozpoznanie zasadą
2019-04-05 14:06 Hasło "brzytwa"