Filozofia
Data Temat
2020-03-13 13:59 Prawda faktu, prawda modelu-teorii, prawda światopoglądu
2020-03-06 13:08 Bóg jako źródło prawd absolutnych
2020-02-29 20:38 Wiara energią myśli
2020-02-26 19:23 Cel uświęca środki
2020-02-25 10:15 Dopatrywanie się treści mocą samej intencji
2020-02-22 18:00 Czy możliwa jest moralność bez systemu etycznego?
2020-02-22 10:35 Świadomość jak program komputerowy
2020-02-14 10:57 Ekonomia modelem osobowości, czy wręcz duchowości
2020-02-14 08:58 Kłamstwo gender
2020-02-13 10:05 Problem fundamentalny - możliwość bycia szczęśliwym
2020-02-01 18:15 "sens życia"
2020-01-29 14:53 Wiara a nihilizm poznawczy
2020-01-29 12:03 Atawizmy poznawcze
2020-01-28 16:54 Próba uporządkowania definicyjnego pojęć światopoglądowych
2020-01-26 15:57 Zagadnienie usuwania podmiotu poznającego z przekazu
2020-01-26 15:29 Prawda jako funkcja celu
2020-01-21 20:58 Weryfikowalność definicji
2020-01-20 12:27 Weryfikacja jako intencjonalne oddanie kontroli
2020-01-19 14:49 Emocje, Samokierowanie, Wola, Moralne Zachowanie
2020-01-10 20:53 Co jest istotą dyskusji?
2020-01-09 16:00 Nieśmiertelność w samotności
2020-01-06 18:00 Próba nienaiwnego ujęcia klasycznej teorii prawdy
2019-12-16 21:45 Archetypy: kontrolujący obrońca vs poszukujące piękno
2019-12-15 03:26 czy teizm jest samowywrotny?
2019-12-08 05:19 wstega mobiusa
2019-12-08 00:17 obiektywna prawda
2019-12-02 01:46 wartości chrześcijańskie
2019-11-30 17:20 Śmierć jako warunek sensownego życia
2019-11-30 09:16 Cierpienie - czym jest i jego rodzaje
2019-11-29 12:02 Poznawanie świata, czy własnych założeń...
2019-11-27 12:29 Pewnik wyboru a zagadnienie wolnej woli
2019-11-26 20:29 Znaczenie istnienia Boga
2019-11-19 17:43 Krótka definicja dobra
2019-11-18 16:30 Jak nawrócić Jezusa? - polemika z etyką ewangeliczną
2019-11-18 14:35 Podstawowe uzasadnienie, baza dla reszty uzasadnień
2019-11-17 19:03 Konieczność odwagi i minimalnej odporności emocjonalnej
2019-11-15 20:34 Wiara
2019-11-13 15:44 Moc nadawania sensu sformułowaniom
2019-11-11 20:58 Istnienie transcendentne?
2019-11-08 13:34 Zagadnienie podmiotowości
2019-11-03 12:28 skomentuj blog semele
2019-11-03 11:05 Intelekt jako budowa WSPÓLNEJ PLATFORMY (PO)ROZUMIENIA
2019-11-02 22:38 Prawda a chciejstwo raz jeszcze i ewolucyjny charakter myśli
2019-10-31 16:20 Krytykowanie (świato)poglądów, a agresja wobec ludzi
2019-10-28 13:00 Hipoteza o cierpieniu, (super)świadomości i transformacji
2019-10-24 15:16 Sofizm ostateczny czyli samozaoranie sofistyki
2019-10-24 15:15 Tryb czystej obserwacji i tryb wiązania w uwadze
2019-10-21 09:55 Poznanie a chciejstwo raz jeszcze
2019-10-18 13:47 Tyrania emocjonalności, konwenansów i uprzejmości
2019-10-18 08:51 Wyłanianie