Filozofia
Data Temat
2019-10-31 16:20 Krytykowanie (świato)poglądów, a agresja wobec ludzi
2019-10-28 13:00 Hipoteza o cierpieniu, (super)świadomości i transformacji
2019-10-24 15:16 Sofizm ostateczny czyli samozaoranie sofistyki
2019-10-24 15:15 Tryb czystej obserwacji i tryb wiązania w uwadze
2019-10-21 09:55 Poznanie a chciejstwo raz jeszcze
2019-10-18 13:47 Tyrania emocjonalności, konwenansów i uprzejmości
2019-10-18 08:51 Wyłanianie
2019-10-17 06:00 Istnienie prawdziwego szczęścia
2019-10-15 08:09 Pragnienie osoby i myślenie wglądem
2019-10-05 18:47 My, mózg i myślowy eksperyment
2019-10-05 11:38 Czy szczęścia można się nauczyć?
2019-10-01 12:17 Znaczenie wolnej woli
2019-09-26 08:03 ulga jest przyjemnością, przyjemność jest ulgą
2019-09-23 17:15 Pewien bardzo skomplikowany argument do prostego problemu
2019-09-14 20:25 Ja jako ciągłość doznawania, a sny
2019-09-11 20:02 Aspekt pragnień w rozumowaniu
2019-09-03 07:34 Naszość - najbardziej biologiczna idea
2019-09-01 12:38 Incydenty a istnienie i prototypy
2019-08-30 10:17 Intelektualna wizja świata, a rezygnacja z pobieżnych ocen
2019-08-26 09:13 Zagadnienie niewiedzy
2019-08-20 09:32 Biliard potwierdzeń vs jedno zaprzeczenie
2019-08-15 07:28 Idea racjonalności podstawowej
2019-08-10 08:16 Zagadnienie komunikacyjności
2019-08-04 16:54 Definicja weryfikacji
2019-08-03 08:27 Emocjonalne, a funkcjonalne traktowanie rzeczy
2019-08-02 11:18 Przyczyna jest nieskończona i skutek jest nieskończony
2019-08-01 16:49 Spójność wewnętrzna a uczciwość intelektualna
2019-07-30 17:45 Łamigłówka filozoficzna
2019-07-29 08:51 "Boska" moc świadomości
2019-07-22 20:11 Postulat podstawowej skuteczności umysłu
2019-07-21 10:18 niedzielne spotkania ateistów na świni.
2019-07-16 19:52 Prawda a obiektywizm
2019-07-12 20:44 Czas i przestrzen przekształcają się wzajemnie
2019-07-11 15:40 Metoda naukowa
2019-07-09 09:04 Identyfikacja z agresorem
2019-07-07 20:50 Prawdy, które bolą
2019-07-07 18:29 Pogłębiona refleksja nad kryteriami weryfikacyjnymi
2019-07-06 11:33 Człowiek jako przyrząd pomiarowy
2019-07-05 12:02 Szkodliwe swoją naiwnością wizje dobra, a idea naturalności
2019-07-05 09:12 Duchowość i prawdziwość nieformułowalna
2019-07-04 17:59 presupozycja zmysłowa i założenia ateistyczne
2019-07-02 13:21 Co to jest dowód
2019-07-02 05:40 Pręgierz Rozumu
2019-07-01 07:31 Czym jest wyjaśnienie?
2019-06-30 07:21 Prawdy obiektywne, a rzeczywistość współtworzona
2019-06-23 13:51 Teoria korespondencyjna prawdy vs teoria pragmatyczna
2019-06-20 17:51 Nauka jako idea
2019-06-19 16:48 Naukowy obraz rzeczywistości
2019-06-16 18:02 Obserwator - wszechświat
2019-06-13 16:11 Ciasne myślenie ateisty czy złudzenie teisty?