Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2021-05-09 10:31 Płaszczyzny dyskusji
2021-05-04 07:29 Demonstracja kontroli rozumu
2021-04-23 12:08 Bezprzedmiotowość negacji ja
2021-04-21 20:36 Pojęcie wiary odidiotyzowane
2021-04-21 09:33 Kiedy eksperyment w ogóle cokolwiek rozstrzyga?
2021-04-18 05:31 Fetysz prawdopodobieństwa
2021-04-06 06:05 Desperacki charakter obrony stanowiska
2021-03-28 11:22 tu quoque - mała analiza
2021-03-23 14:19 Rozumowanie indukcyjne, czyli oparte o wiarę
2021-03-11 09:31 Wiara czy wiedza - co jest bardziej arbitralne?
2021-03-09 07:16 Rzeczywistość okiem fizyka
2021-03-08 12:49 Credo poprawnej epistemologii - poznaj swoją wiarę
2021-03-06 10:23 Dlaczego bałagan jest twórczy, a porządek nie
2021-02-26 12:09 Paraliżujący poziom wymagań etyczno - moralnych
2021-02-24 16:45 Mylenie sensu wypowiedzi z jej domniemanym celem
2021-02-20 09:48 Potrzeba jednoznaczności przekonań
2021-02-16 10:06 Jak instynkt stadny czyni ludzi debilami
2021-02-15 09:28 Rozumowanie samodzielne, a papugowanie po innych
2021-02-12 00:32 Gdyby Boga nie było...
2021-02-02 22:11 weryfikacja opowieści religijnych
2021-02-02 08:30 Nauka z perspektywy teisty
2021-02-01 11:22 Logika sprawdzalności
2021-01-20 12:59 Najgłupsze wypowiedzi teistów
2021-01-18 16:29 Reinkarnacja jest niesprawiedliwa
2021-01-16 18:37 Twardy opór przed wiarą w spiski i ukryte cele
2021-01-11 12:07 Błąd logiczny z poszerzenia skali poza dziedzinę
2020-12-27 20:45 podejście do życia wg ateisty
2020-12-23 07:18 Wiara, jako najnaturalniejsza i najpowszechniejsza postawa
2020-12-20 17:22 Naturalistyczne preferencje teistów
2020-11-29 17:24 Nauka vs teologia
2020-11-29 12:11 "95 procent radzieckich kosmonautów nawróciło się"
2020-11-27 20:36 Masz dylemat? Jesteś w błędzie - o bezzasadności dylematów
2020-11-11 04:10 Braun
2020-11-08 19:54 Mieszanie porządków rzeczywistości
2020-11-06 16:43 Eugenika wg Grzegorza Brauna
2020-11-06 16:28 Fundamentalny błąd wierzącego
2020-10-29 09:00 Zajęcie się argumentem przeciwnika - siła, czy słabość?
2020-10-15 10:01 Wiarygodność mediów i osób
2020-10-11 19:00 Skuteczność agresywnych form perswazji
2020-10-04 11:32 Wolna wola... znowu
2020-09-28 16:53 Górnolotne rozkminy
2020-09-28 00:55 Wymagalność dowodu
2020-09-23 13:05 Paradygmat wlewania w kontekście przekazu idei
2020-09-22 16:09 Logika naiwna, a logika ścisła
2020-09-20 16:21 Duchowość udawana, fałszywa, iluzoryczna, nawet toksyczna
2020-09-17 11:09 Atak personalny jako dowód stronniczości dyskutanta
2020-09-15 08:55 Walka na narracje i wpieranie swojego
2020-09-14 19:07 Rozumujemy modelami, jednak niewielu ma tego świadomość
2020-09-11 07:15 Wiedzieć konkretnie, a wiedzieć tak w ogóle
2020-09-03 18:14 Fenomen Margot a antyrealizm