Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2021-01-20 12:59 Najgłupsze wypowiedzi teistów
2021-01-18 16:29 Reinkarnacja jest niesprawiedliwa
2021-01-16 18:37 Twardy opór przed wiarą w spiski i ukryte cele
2021-01-11 12:07 Błąd logiczny z poszerzenia skali poza dziedzinę
2020-12-27 20:45 podejście do życia wg ateisty
2020-12-23 07:18 Wiara, jako najnaturalniejsza i najpowszechniejsza postawa
2020-12-20 17:22 Naturalistyczne preferencje teistów
2020-11-29 17:24 Nauka vs teologia
2020-11-29 12:11 "95 procent radzieckich kosmonautów nawróciło się"
2020-11-27 20:36 Masz dylemat? Jesteś w błędzie - o bezzasadności dylematów
2020-11-11 04:10 Braun
2020-11-08 19:54 Mieszanie porządków rzeczywistości
2020-11-06 16:43 Eugenika wg Grzegorza Brauna
2020-11-06 16:28 Fundamentalny błąd wierzącego
2020-10-29 09:00 Zajęcie się argumentem przeciwnika - siła, czy słabość?
2020-10-15 10:01 Wiarygodność mediów i osób
2020-10-11 19:00 Skuteczność agresywnych form perswazji
2020-10-04 11:32 Wolna wola... znowu
2020-09-28 16:53 Górnolotne rozkminy
2020-09-28 00:55 Wymagalność dowodu
2020-09-23 13:05 Paradygmat wlewania w kontekście przekazu idei
2020-09-22 16:09 Logika naiwna, a logika ścisła
2020-09-20 16:21 Duchowość udawana, fałszywa, iluzoryczna, nawet toksyczna
2020-09-17 11:09 Atak personalny jako dowód stronniczości dyskutanta
2020-09-15 08:55 Walka na narracje i wpieranie swojego
2020-09-14 19:07 Rozumujemy modelami, jednak niewielu ma tego świadomość
2020-09-11 07:15 Wiedzieć konkretnie, a wiedzieć tak w ogóle
2020-09-03 18:14 Fenomen Margot a antyrealizm
2020-08-24 08:21 Wnioskowanie z braku wiedzy - dyskusja problemu
2020-08-21 17:39 Pytanie o argument z pochwalenia się
2020-08-17 11:36 Twój światopogląd jest vs konkurencja - deklaracja
2020-08-15 11:10 Mylenie stwierdzania z uzasadnieniem
2020-08-11 11:47 Prawda a społeczna akceptacja i dysonans poznawczy
2020-08-04 21:27 Idealizm, czyli dom bez klamek
2020-08-04 10:21 Dyskutant pouczający
2020-07-31 07:21 Dyskusja przeciwkonstruktywna
2020-07-27 18:24 cuda niewidy
2020-07-24 05:18 Naturalizm, ewolucja, nauka - opaczne rozumienie
2020-07-23 10:01 Niepraktyczne poglądy
2020-07-21 20:50 dwa bezpodstawne twierdzenia
2020-07-21 19:37 Bóg kamień logika
2020-07-21 11:48 Problem identyfikacji duszy
2020-07-21 07:58 Arbitralność w ogóle, a arbitralność absolutna
2020-07-16 08:45 Uzasadnianie tez, przyczynowość - wizja mniej naiwna
2020-07-07 08:36 Rozebranie irracjonalizmu wuizmu i metafizyka
2020-07-06 07:09 Argument z (nie)rozstrzygalności
2020-07-04 10:52 Minimum chęci podążania za myślą współdyskutanta
2020-07-03 11:21 Filozoficzny homoseksualizm
2020-06-28 12:10 PSEUDOargument z przypisania intencji
2020-06-27 20:02 Prekognicja zwierząt