Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2024-05-28 17:03 Nazywaj rzeczy po imieniu, a zmienią się w okamgnieniu
2024-05-19 04:18 Wykluczenie komunikacyjne, rowery
2024-03-06 08:02 Zestrachany Lewandowski używa bota
2024-01-24 13:05 Reakcja domyślna na deklarację nieomylności w dyskusji
2024-01-11 10:26 Wiedza a zapewnianie o czymś
2024-01-09 19:11 Chatakterystyka użytkowników
2024-01-05 12:27 Rysunki naskalne
2023-12-25 12:44 Pseudoskuteczna argumentacja
2023-12-18 09:43 Ucieczka w kwestie personalne, jako objaw porażki w dyskusji
2023-12-13 23:40 Wyczyn Brauna
2023-12-06 14:31 Uczciwość intelektualna - czy dla niej wystarczy chcieć?
2023-11-26 12:28 Unieczynnianie mechanizmów obronnych
2023-11-23 14:37 Czym się rózni argument od tylko zadeklarowania czegoś?...
2023-11-16 11:06 Do Wuja: o Wuju i wuizmie
2023-11-13 19:39 Jak udowodnić wariatowi, że jest wariatem?
2023-11-12 11:11 Polemika za pomocą narzucania swoich definicji pojęć
2023-11-11 09:33 Dyskutowanie metodą (faktów) interpretacji dokonanych
2023-11-11 05:32 Bóg to nie car
2023-11-11 04:59 Kolektywizm, indywidualizm, dwaj bracia
2023-11-10 22:47 Argumentacja a stwierdzanie arbitralne - czy jest różnica?..
2023-10-29 15:53 Czas zimowy
2023-10-29 14:32 Uwaga, tworzę naukową doktrynę religijną
2023-10-29 04:33 (sci-fi)Religia przyszłości
2023-10-16 10:15 Samokrytycyzm jako niezbywalny warunek kompetencji
2023-09-22 10:28 W kółko to samo, bez związku ze sprawą
2023-09-19 10:16 Argument z negacji myślenia w postaci uogólnionej, totalnej
2023-09-16 09:19 Negowanie dla zasady, negowanie nie wiadomo czego
2023-09-14 06:24 Zaprzeczenie "zaprzestania bicia żony"
2023-09-11 13:02 Moc argumentacyjna ze szczerzenia kłów
2023-09-11 09:58 Ankieta dotycząca uległości
2023-09-09 17:23 Intuicja, aby ignorować błędy, bo to są 'złe' rzeczy
2023-09-01 12:58 Zadanie, które przerosło Michała
2023-08-30 10:40 'Błędy' znajdowane tam, gdzie kwestii nie poruszono
2023-08-25 09:18 Myślenie kontra złoszczenie się, że ktoś ma inne zdanie
2023-08-15 13:42 Czy przyznanie przez oponenta racji wbrew sobie to sukces?
2023-08-12 07:23 Agresja słowna czy bierna agresja - co gorsze?
2023-08-08 10:24 Wszędzie widzę trupy - idzie Nowe [KOMENTARZ DO BLOGA]
2023-08-05 13:35 Duchowość i moralność naiwna
2023-08-03 02:50 Zwątpienie jako ułomność umysłu
2023-08-01 10:29 Argumentowanie w sposób namolnie personalny to manipulacja
2023-07-12 15:24 Porządki w marketach
2023-07-08 08:45 Reakcja mentalna na kontrowersyjną okoliczność
2023-07-05 13:13 Posługiwanie się pojęciami, które nie wiadomo co znaczą
2023-06-30 10:30 Perswazyjna moc wyrażania z przekonaniem swoich racji
2023-06-21 22:54 Wolność polityczna, a wolność woli to odmienne pojęcia
2023-06-20 13:25 Zarzut 'nie odniosłeś się', jeśli nie ma do czego...
2023-06-17 07:21 list z piekła
2023-06-06 15:36 Deklaracje i autorytatywne stwierdzanie swego w dyskusji
2023-05-22 16:17 Błąd utożsamienia dowodliwości z prawdziwością
2023-05-15 09:36 Dyskusja dla pogaduszek czy dla konkluzji?...