Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2020-08-04 21:27 Idealizm, czyli dom bez klamek
2020-08-04 10:21 Dyskutant pouczający
2020-07-31 07:21 Dyskusja przeciwkonstruktywna
2020-07-27 18:24 cuda niewidy
2020-07-24 05:18 Naturalizm, ewolucja, nauka - opaczne rozumienie
2020-07-23 10:01 Niepraktyczne poglądy
2020-07-21 20:50 dwa bezpodstawne twierdzenia
2020-07-21 19:37 Bóg kamień logika
2020-07-21 11:48 Problem identyfikacji duszy
2020-07-21 07:58 Arbitralność w ogóle, a arbitralność absolutna
2020-07-16 08:45 Uzasadnianie tez, przyczynowość - wizja mniej naiwna
2020-07-07 08:36 Rozebranie irracjonalizmu wuizmu i metafizyka
2020-07-06 07:09 Argument z (nie)rozstrzygalności
2020-07-04 10:52 Minimum chęci podążania za myślą współdyskutanta
2020-07-03 11:21 Filozoficzny homoseksualizm
2020-06-28 12:10 PSEUDOargument z przypisania intencji
2020-06-27 20:02 Prekognicja zwierząt
2020-06-21 15:41 wiara u podstaw wszystkiego - analiza/refleksja
2020-06-21 13:41 Sprytne metody perswazji
2020-06-11 14:05 Założenie podstawowe dowolnej dyskusji
2020-06-10 10:35 CZY każdy w Polsce musi być katolikiem.
2020-06-05 06:26 Ucieczka dyskutanta w oskarżenia, emocje, pytania o intencje
2020-05-31 08:44 Wiary z weryfikacją i bez niej
2020-05-29 09:52 W jakim stopniu wiara może opisywać rzeczywistość?
2020-05-28 11:38 Myślenie przynależnością do grupy
2020-05-25 14:56 Prawdy, które są personalne i apersonalne
2020-05-21 14:08 Dogmat zmiany
2020-05-20 11:07 Twierdząc cokolwiek, czynimy założenia (światopoglądowe)
2020-05-17 08:11 Maszyna szczęścia
2020-05-14 04:38 Profile poznawcze a rozumowanie
2020-05-07 10:01 Kim jest aBóg
2020-05-03 19:08 Wiedza jako wątpliwy fundament światopoglądu
2020-04-29 20:38 Przyjąć czyjąś krytykę, czy sugestię - problem tak trudny...
2020-04-27 22:00 Wyjaśnienie idei wyjaśnienia
2020-04-15 06:50 Test Turinga a świadomość
2020-04-14 07:45 Arbitralność vs logiczna konieczność - odczarowanie sprawy
2020-04-10 23:57 Problemy wiary
2020-04-06 13:05 Prawda trudna do zaakceptowania, do której trzeba dojrzeć
2020-04-03 08:56 Potwierdzenie faktu, a potwierdzenie reguły
2020-03-23 14:18 Pomiędzy naiwną empatią, a rozsądkiem
2020-03-20 13:36 Dyskusja w trybie wpierania i trybie rozważań
2020-03-14 20:26 Argumenty z emocji
2020-03-13 20:07 Koronawirus - pytanie o skuteczność strategii walki z nim
2020-03-07 19:03 Dowodzenie nieistnienia i płynące z tego wnioski
2020-03-07 09:42 Problem z rzeczową dyskusją
2020-03-04 08:43 Dyskusja agresywna i bycie jej ofiarą
2020-02-24 21:35 Jak chronić swoje emocje?
2020-02-23 17:10 Przebudzenie się do dyskusji, wyjście poza cykle sporu
2020-02-21 18:11 Pułapki spekulacji
2020-02-19 11:02 Przekonanie o absolutności