Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2019-09-21 11:31 Hart, odwaga mentalna, a wolność myśli
2019-09-20 09:11 Nieracjonalność ateizmu, czyli o ateizmie w praktyce
2019-09-03 15:23 czy można wybierać wierzenia?
2019-09-03 09:23 Kwestia (o)sądu i wymóg empirii w konstrukcji światopoglądu
2019-08-26 20:10 Daszyńskiego
2019-08-24 11:55 Różnica treści w systemie wartościowania ateisty/teisty..
2019-08-21 13:44 Uniwersalna odpowiedź na atak ad personam
2019-08-09 11:56 Przybliżenia stosowane w fizyce
2019-07-31 07:50 Nie będzie dyskusji bez minimum dobrej woli stron
2019-07-30 05:31 Uzależnienie od toksycznych związków
2019-07-28 17:16 Życie i rozumowanie, jako test
2019-07-26 12:25 scjentyzm vs ateizm vs teizm
2019-07-21 08:39 Ograniczenia intelektu w kontekście ludzkich nałogów
2019-07-18 15:44 Wiara w autorytet naukowy = wiara w autorytet Biblijny?
2019-06-27 10:51 Przynależność do klubu intelektualistów z ducha
2019-06-19 04:27 Dogmaty nauki
2019-06-16 12:12 Co na prostą negację?
2019-05-20 18:13 Kiedy zaczynają się zabobony?
2019-05-12 12:58 Moc do przyjęcia prawdy
2019-05-10 22:02 Krytycyzm i rozumienie stanowią tę samą funkcję rozumu
2019-05-08 17:54 Nie ma czegoś takiego jak "wiara fizyków"
2019-05-08 09:13 Potrzeba agresji i sporu w dyskusjach
2019-04-26 19:11 Myślenie mitami
2019-04-23 14:50 Kto jest intelektualnym cieniasem?
2019-04-23 08:44 Co jest właściwie celem dyskutowania?
2019-04-20 17:13 Tak to jest, bo... potrzeba, aby tak było
2019-04-19 19:58 Fałsz, nieuczciwość i reagowanie zdenerwowaniem
2019-04-11 21:25 Co to znaczy być autentycznym?
2019-04-02 18:34 Język neutralny płciowo
2019-04-02 17:29 Dyskusje, a pragnienie zrozumienia alternatywnego stanowiska
2019-04-02 14:59 Panpsychizm
2019-03-25 19:07 Czy w ogóle człowiekowi potrzebny jest światopogląd?
2019-03-24 19:11 Intelektualne jaja raz jeszcze
2019-03-16 18:14 Piekło zrealizowania się celów, do których się dążyło
2019-03-07 13:49 Czym są rojenia?
2019-03-01 18:43 scjentyzm
2019-02-24 14:05 Wzajemność jako zasada podstawowa
2019-02-20 19:30 Misja oceniania wszystkich
2019-02-17 13:05 Cnota cierpliwości poznawczej
2019-02-16 17:53 O błędnym myśleniu ludzkim tak ogólnie.
2019-02-13 10:23 Podatność emocjonalna na krytykę
2019-02-12 08:24 Zasada wyrozumiałości
2019-02-05 11:09 A gdyby tak ogłosić swoją wszechmoc?
2019-01-29 17:49 Wiara w Boga z punktu widzenia neurobiologa
2019-01-27 21:17 Czy myślenie musi dziać się przez wojnę?
2019-01-20 09:45 Dyskusje z kimś, czy z samym sobą?
2019-01-11 15:10 Postmodernistyczna postprawda
2019-01-08 14:09 Intelektualiści i emocjonaliści
2019-01-05 17:25 Przyznawanie racji
2018-12-30 20:19 Czy nauka wykopała Boga?