Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2019-04-23 14:50 Kto jest intelektualnym cieniasem?
2019-04-23 08:44 Co jest właściwie celem dyskutowania?
2019-04-20 17:13 Tak to jest, bo... potrzeba, aby tak było
2019-04-19 19:58 Fałsz, nieuczciwość i reagowanie zdenerwowaniem
2019-04-11 21:25 Co to znaczy być autentycznym?
2019-04-02 18:34 Język neutralny płciowo
2019-04-02 17:29 Dyskusje, a pragnienie zrozumienia alternatywnego stanowiska
2019-04-02 14:59 Panpsychizm
2019-03-25 19:07 Czy w ogóle człowiekowi potrzebny jest światopogląd?
2019-03-24 19:11 Intelektualne jaja raz jeszcze
2019-03-16 18:14 Piekło zrealizowania się celów, do których się dążyło
2019-03-07 13:49 Czym są rojenia?
2019-03-01 18:43 scjentyzm
2019-02-24 14:05 Wzajemność jako zasada podstawowa
2019-02-20 19:30 Misja oceniania wszystkich
2019-02-17 13:05 Cnota cierpliwości poznawczej
2019-02-16 17:53 O błędnym myśleniu ludzkim tak ogólnie.
2019-02-13 10:23 Podatność emocjonalna na krytykę
2019-02-12 08:24 Zasada wyrozumiałości
2019-02-05 11:09 A gdyby tak ogłosić swoją wszechmoc?
2019-01-29 17:49 Wiara w Boga z punktu widzenia neurobiologa
2019-01-27 21:17 Czy myślenie musi dziać się przez wojnę?
2019-01-20 09:45 Dyskusje z kimś, czy z samym sobą?
2019-01-11 15:10 Postmodernistyczna postprawda
2019-01-08 14:09 Intelektualiści i emocjonaliści
2019-01-05 17:25 Przyznawanie racji
2018-12-30 20:19 Czy nauka wykopała Boga?
2018-12-18 12:54 Uczciwość przyznania racji oponentowi
2018-12-07 10:19 Na upartego nie ma rady i system wag dla rozumowania
2018-12-02 22:10 Scjentystyczne fundamenty teizmu
2018-12-01 14:35 Rozumowanie a język
2018-11-26 13:10 Światopogląd fedora / Jana Lewandowskiego
2018-11-26 11:45 Apologetyka a uczciwość intelektualna
2018-10-29 16:31 symbolizm królika i zająca w różnych religiach
2018-10-25 07:00 Sukcesy i porażki nauki
2018-10-23 11:29 Wiedza jest przereklamowana
2018-09-30 14:25 Teizm czyli realizm naiwny
2018-09-25 17:37 Kobieta jest jak ewolucja. Tego nie ogarniesz
2018-09-21 11:55 moje sny
2018-09-19 18:55 Skąd ateista wytrzasnął duszę?
2018-09-17 15:25 Argument z problematyczności, a wiara
2018-09-14 13:56 Humanizm wiarą w Boga nieosobowego?
2018-09-09 18:19 Intelektualne lęki i intelektualna odwaga
2018-09-08 07:44 Dogmatyzm w nauce
2018-09-07 17:15 Paradoksalność nieistnienia
2018-09-06 16:16 Okultyzm a fizyka kwantowa
2018-09-05 15:17 Pseudomuzyka
2018-09-03 12:01 Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą - rozbieram racjonalizm
2018-08-20 14:58 Obiektywny światopogląd
2018-08-19 12:18 Impactor i jego tezy....