Rozbieranie irracjonalizmu
Data Temat
2019-02-13 10:23 Podatność emocjonalna na krytykę
2019-02-12 08:24 Zasada wyrozumiałości
2019-02-05 11:09 A gdyby tak ogłosić swoją wszechmoc?
2019-01-29 17:49 Wiara w Boga z punktu widzenia neurobiologa
2019-01-27 21:17 Czy myślenie musi dziać się przez wojnę?
2019-01-20 09:45 Dyskusje z kimś, czy z samym sobą?
2019-01-11 15:10 Postmodernistyczna postprawda
2019-01-08 14:09 Intelektualiści i emocjonaliści
2019-01-05 17:25 Przyznawanie racji
2018-12-30 20:19 Czy nauka wykopała Boga?
2018-12-18 12:54 Uczciwość przyznania racji oponentowi
2018-12-07 10:19 Na upartego nie ma rady i system wag dla rozumowania
2018-12-02 22:10 Scjentystyczne fundamenty teizmu
2018-12-01 14:35 Rozumowanie a język
2018-11-26 13:10 Światopogląd fedora / Jana Lewandowskiego
2018-11-26 11:45 Apologetyka a uczciwość intelektualna
2018-10-29 16:31 symbolizm królika i zająca w różnych religiach
2018-10-25 07:00 Sukcesy i porażki nauki
2018-10-23 11:29 Wiedza jest przereklamowana
2018-09-30 14:25 Teizm czyli realizm naiwny
2018-09-25 17:37 Kobieta jest jak ewolucja. Tego nie ogarniesz
2018-09-21 11:55 moje sny
2018-09-19 18:55 Skąd ateista wytrzasnął duszę?
2018-09-17 15:25 Argument z problematyczności, a wiara
2018-09-14 13:56 Humanizm wiarą w Boga nieosobowego?
2018-09-09 18:19 Intelektualne lęki i intelektualna odwaga
2018-09-08 07:44 Dogmatyzm w nauce
2018-09-07 17:15 Paradoksalność nieistnienia
2018-09-06 16:16 Okultyzm a fizyka kwantowa
2018-09-05 15:17 Pseudomuzyka
2018-09-03 12:01 Od rana bełkot. Bełkocą, bredzą - rozbieram racjonalizm
2018-08-20 14:58 Obiektywny światopogląd
2018-08-19 12:18 Impactor i jego tezy....
2018-08-10 11:57 Błąd oceny, która nie ma kryteriów
2018-08-08 05:19 Przed uznaniem totalnej bzdury nie ma zabezpieczenia
2018-04-28 20:17 Banalna prawda, z której bardzo wiele wynika
2018-04-24 18:03 Kim jest pożyteczny idiota?
2018-04-15 15:02 Kiedy dyskusja totalnie traci sens?
2018-04-13 16:03 Dyskusja intelektualna, a dyskusja emocjonalna
2018-03-09 22:05 Prawdopodobieństwo teorii naukowych
2018-03-05 15:24 Przewrotny problem dotyczący wnioskowania indukcyjnego
2018-02-20 11:18 O naturalizmie i nieufności poznawczej
2018-02-12 18:55 mam wiarę w...
2018-02-10 13:18 Wiedza vs chciejstwo, czy wiedza DZIĘKI chciejstwu?...
2018-01-30 18:10 Prawdy obiektywne i prawdy subiektywne
2017-12-13 12:17 Naukowość a słuszność i wartościowanie
2017-11-28 18:37 Roboczy charakter podstaw rozumowania
2017-11-26 18:29 Struktura widzimisia
2017-11-07 22:16 Argument na prawdziwość w stylu nauki i w życiu
2017-10-18 20:20 Przekonanie o własnej kompetencji i słuszności rozumowania